วิธีการสั่งซื้อ

1. แจ้งขนาด

กว้าง X ยาว X สูง เป็นเซนติเมตร กรณีเป็นกระป๋องทรงกลมแจ้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง X สูง และผลิตภัณฑ์ที่จะทำการบรรจุ และหรือ ส่งภาพถ่ายแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ (ถ้ามี) หรือระบุ spec ถ้าทราบสเปคอยู่แล้ว จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต แบบงานพิมพ์ (ไฟล์สกุล .ai, .pdf, .psd, .tiff, .eps) โดยส่งมาทาง Line : @ironball หรือ Email : info@ironball.net
INFORM PRODUCT SIZE

2. Quotation

รอใบเสนอราคาจากทางบริษัท
QUOTATION

3. ตรวจสอบราคา

ตรวจสอบราคาและทำการสั่งซื้อ โดยเมื่อท่านได้รับใบเสนอราคาและตรวจสอบรายละเอียดแล้ว กรุณาเซ็นชื่ออนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคาที่ส่งให้ และส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล
CHECK PRICE

4. ตัวอย่างงานพิมพ์

ทางบริษัทฯ จะขึ้นตัวอย่างงานพิมพ์ตามแบบของท่านส่งไปให้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้แจ้งกลับและยืนยันแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล
PRODUCT DRAFT

รอรับงานกระป๋อง หรือสินค้า

เมื่องานเสร็จแล้วทางบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบเพื่อนัดวันส่งมอบสินค้า
DELIVERY

1. แจ้งขนาด กว้าง X ยาว X สูง เป็นเซนติเมตร กรณีเป็นกระป๋องทรงกลมแจ้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง X สูง และผลิตภัณฑ์ที่จะทำการบรรจุ และหรือ ส่งภาพถ่ายแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ (ถ้ามี) หรือระบุ spec ถ้าทราบสเปคอยู่แล้ว จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต แบบงานพิมพ์ (ไฟล์สกุล .ai, .pdf, .psd, .tiff, .eps) โดยส่งมาทาง Line : @ironball หรือ Email : info@ironball.net

2. รอใบเสนอราคาจากทางบริษัท

3. ตรวจสอบราคาและทำการสั่งซื้อ โดยเมื่อท่านได้รับใบเสนอราคาและตรวจสอบรายละเอียดแล้ว กรุณาเซ็นชื่ออนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคาที่ส่งให้ และส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล

4. ทางบริษัทฯ จะขึ้นตัวอย่างงานพิมพ์ตามแบบของท่านส่งไปให้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้แจ้งกลับและยืนยันแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล

5. รอรับงานกระป๋อง เมื่องานเสร็จแล้วทางบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบเพื่อนัดวันส่งมอบสินค้า

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าเซ็นชื่อทำการสั่งซื้อ ต้องทำการชำระเงินมัดจำ 60% จากใบเสนอราคา โดยชำระด้วยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯทราบกำหนดส่งมอบและแจ้งลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระส่วนที่เหลืออีก 40%
โดยบริษัทจะทำการส่งมอบได้ภายใน 10 วันหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

หลังจากตรวจสอบแบบ final artwork เสร็จ ทางเราจะเริ่มผลิต

หากลูกค้าต้องการตัวอย่างก่อนผลิตจริงทางเราจะผลิตสินค้าตัวอย่างให้ภายใน 10-14 วันโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

ลูกค้าตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง

เริ่มผลิตสินค้า ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 วัน ขึ้นอยู่กับแบบ จำนวน และช่วงเวลาที่สั่งผลิต

ทางเราจะตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบแก่ลูกค้าภายใน 3-5 วัน***

Message us